Takaisin Etusivulle
 

Företagsarrangemang

överföring av affärsverksamheten, aktieköp, joint venture, aktieemission, fusion, diffusion. Kärt barn har många namn.

Företagsarrangemang ändrar på ägarstrukturen i ett företag eller överför en del av företagets affärsverksamhet till ett annat företag. Företagsarrangemang har två dimensioner, den ekonomiska och den juridiska. Advokatbyrå Karjalainen Ab hjälper er med den juridiska struktureringen av företagsarrangemangen såväl för överlåtaren som för förvärvaren. Vi hjälper er med valet av den lämpliga juridiska formen för överlåtelsen och vi planerar med er de juridiska aspekterna av köpet. Vi utarbetar de nödvändiga handlingarna såsom t.ex. sekretessavtal, köpebrev, aktieägaravtal samt protokoll och tillkännagivanden.

En stor del av ett lyckat företagsarrangemang är en bra ekonomisk planering, inte bara med tanke på skatter, utan även med tanke på att sätta i stånd den affärsverksamhet som skall överlåtas och speciellt med tanke på rätt prissättning. I dessa ekonomiska ärenden gör vi samarbete med experter, vars ekonomer räknar ut priser och planerar för sin del överlåtelsens struktur. Tillsammans hjälper vi er att lyckas!

Generationsskiften

Vid behov sammanställer eller kontrollerar vi avtal och andra dokument som hänför sig till ert generationsskifte.

Kontakt

Advokatbyrå Juridicus Ab

Högbergsgatan 30 A
00130 Helsinfors

T:+358 405564 110

www.juridicus.fi
info¤karjalainen.info

Respons
 Liitto
 

Dessa sidor är avsedda endast för informering. Uppgifter på sidorna är inte avsedda för att utforma juridiska eller andra råd och de skall inte heller ses som råd. Vi ansvarar inte för åtgärder tagna på basis av uppgifter på dessa sidor.