Takaisin Etusivulle
 

Avtal

Avtal är en del av riskkontroll.

På samma sätt som man skyddar sig för risker inom affärsverksamheten med tekniska skyddsmekanismer, styrning av produktionen, kontroll av logistik och lagring eller försäkringar, bör man skydda sig för risker med hjälp av kontroll av avtal.

Företagets avtal bör ses i minst tre dimensioner; mellan företaget o kunden; mellan företaget och personalen eller underleverantören samt mellan företaget och konkurrenterna. Endast genom att konstant ta i beaktande alla dessa dimensioner kan avtal ge företagen mervärde. Väluppbyggda och sinsemellan linjära kontrakt minskar överlopps affärsrisker och för med sig säkerhet i verksamheten.

Avtalsrätt har varit en del av Advokatbyrå Karjalainens kärnområde ända sedan början av vår verksamhet. Advokat Kari Karjalainen har även föreläst i avtals- och upphovsrättsliga ärenden bl.a. i åbo och Helsingfors yrkeshögskolor samt Diakonia-yrkeshögskolan, Sibelius-Akademin och Jyväskylä universitet.

Kontakt

Advokatbyrå Juridicus Ab

Högbergsgatan 30 A
00130 Helsinfors

T:+358 405564 110

www.juridicus.fi
info¤karjalainen.info

Respons
 Liitto
 

Dessa sidor är avsedda endast för informering. Uppgifter på sidorna är inte avsedda för att utforma juridiska eller andra råd och de skall inte heller ses som råd. Vi ansvarar inte för åtgärder tagna på basis av uppgifter på dessa sidor.