Takaisin Etusivulle
 

Familje- och kvarlåtenskapsrätt

I er familjs alla livsskeden, med trygghet.

Vi behöver alla juridisk hjälp med familjerättsliga ärenden i olika skeden av vårt liv. Vår byrå erbjuder er de lämpligaste lösningarna vid varje livsskede till ett konkurrenskraftigt pris. Konfidentiell karaktär och finkänslighet är utgångspunkter i vår verksamhet. Vi gör upp era äktenskapsförord, testamenten, avtal om avvittring etc. Se även vår prislista.

Intressebevakning

Byrån sköter inte intressebevakning. Vi rekommenderar att ni kontaktar t.ex. Advokatbyrå Juridicus.

Kontakt

Advokatbyrå Juridicus Ab

Högbergsgatan 30 A
00130 Helsinfors

T:+358 405564 110

www.juridicus.fi
info¤karjalainen.info

Respons
 Liitto
 

Dessa sidor är avsedda endast för informering. Uppgifter på sidorna är inte avsedda för att utforma juridiska eller andra råd och de skall inte heller ses som råd. Vi ansvarar inte för åtgärder tagna på basis av uppgifter på dessa sidor.