Takaisin Etusivulle
 

Prislista

I vår prissättning tar vi i beaktande hur krävande uppdraget är, det ekonomiska intressets storlek samt den tid uppdraget krävt. Vi sköter även rättsskyddsförsäkringsärenden samt fria rättegångar och vi fungerar även som privat biträde i rättshjälpsärenden.

De givna priserna är minima riktpriser, inkl moms 22 %. Vår grundtaxa är mellan 244 och 305 euro i timmen. För brådskande ärenden och uppdrag som utförs utanför arbetstiden debiterar vi skilt.

Förhandlingar och uttalande i samband med uppdrag

 • Första förhandlingen per telefon: gratis
 • Telefonkonsultation: 40,00
 • Konsultation på byrån, max 0,5 timmar: 122,00
 • Konsultation på byrån, max 1 timme: 244,00
 • Konsultation utanför byrån medräknat tiden för resor max 2 timmar: 488,00

Domstolsprocesser

 • Utredning av ärendet, förberedelse och uppgörande av stämningsansökan: 732,00
 • Förberedelsesammanträde i rätten: 488,00
 • Huvudförhandling i rätten: 488,00
 • Inlaga till domstol av högre instans: 488,00
 • Klagomål i förvaltningsärende: 488,00

Indrivning av fordringar

 • Indrivningsbrev: 122,00
 • Rättslig indrivning av en ostridig fordran: 244,00

Bouppteckning, boutredning, delningar, testamenten, avvittring och äktenskapsförord

 • Bouppteckning: 450,00
 • Boutredning: 600,00
 • Sämjoskifte: 600,00
 • Förrättningsskifte: 1000,00
 • Testamente: 250,00
 • Äktenskapsförord: 200,00
 • Äktenskapsskillnad: 200,00
 • Avvittringsavtal: 600,00
 • Förrättningsavvittring: 1000,00

Grundande av samfund

 • Aktiebolag: 732,00
 • Öppet bolag eller kommanditbolag: 732,00
 • Aktieägaravtal: förhandlas skilt

Upprättande av sedvanliga avtal

 • Köpebrev eller gåvobrev för överlåtelse av lös egendom, gåvoskatteanmälan: 200,00
 • Köpebrev för fastighetsöverlåtelse: 488,00
 • Skuldebrev: 200,00
Kontakt

Advokatbyrå Juridicus Ab

Högbergsgatan 30 A
00130 Helsinfors

T:+358 405564 110

www.juridicus.fi
info¤karjalainen.info

Respons
 Liitto
 

Dessa sidor är avsedda endast för informering. Uppgifter på sidorna är inte avsedda för att utforma juridiska eller andra råd och de skall inte heller ses som råd. Vi ansvarar inte för åtgärder tagna på basis av uppgifter på dessa sidor.