Takaisin Etusivulle
 

Upphovsrätt

Hur kan jag skydda min upphovsrätt – eller hur kan jag ens försäkra att den tillkommer mig? Hur kan jag överlåta delar av min upphovsrätt – t.ex. för att få finansiering? Fråga oss – vi vet hur.

Upphovsrätter – skaffande av rättigheter, registrering, licensiering, R&D, skyddande och överlåtelse – är basjuridik hos oss. Advokatbyrå Karjalainen har hjälpt företag i IPR-juridiska ärenden under hela sin existens och vi följer aktivt med utvecklingen inom rättsområdet.

Musik och lagen

Juridiska ärenden inom musikbranschen är Advokatbyrå Karjalainen Ab:s specialområde. Advokat Kari Karjalainen har varit med om att förhandla om avtal inom alla huvudterritorium och med alla s.k. major-skivbolag, för att inte tala om de övriga. även förlagskontrakt och licensiering av allt från spel till filmer är vardag hos oss. Därutöver följer vi med hjälp av vårt internationella kontaktnät konstant med trenderna i branschens avtalspraxis och deras inverkan på branschens verksamhet.

Advokat Karjalainen är väl förtrogen med tillvägagångssätten inom den finska och internationella musikindustrin både som jurist och som praktisk yrkesman inom musikbranschen. Ta kontakt då du behöver råd med t.ex. ditt bands första koncert- eller skivkontrakt eller med den internationella licensieringen av din produktion.

Kontakt

Advokatbyrå Juridicus Ab

Högbergsgatan 30 A
00130 Helsinfors

T:+358 405564 110

www.juridicus.fi
info¤karjalainen.info

Respons
 Liitto
 

Dessa sidor är avsedda endast för informering. Uppgifter på sidorna är inte avsedda för att utforma juridiska eller andra råd och de skall inte heller ses som råd. Vi ansvarar inte för åtgärder tagna på basis av uppgifter på dessa sidor.